Triển khai công tác tuyển sinh đại học; tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2023

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện Công văn số1919/BGDĐT-GDĐH ngày 28/4/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non. Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đề nghị các trường trung học phổ thông, trung tâm GDNN- GDTX, trung tâm GDTX tỉnh (gọi tắt là các điểm tiếp nhận- ĐTN) và thí sinh thực hiện những nội dung sau:

Xem chi tiết Công văn số: 1919 /BGDĐT-GDĐH  ngày/ 28 /4 /2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và PHỤ LỤC I. THÔNG TIN PHỤC VỤ VIỆC ĐĂNG KÍ XÉT TUYỂN