ĐIỂM CHUẨN, DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN VÀ THỦ TỤC NHẬP HỌC LỚP 10 NĂM HỌC 2023-2024

Lượt xem:

Đọc bài viết

KẾT QUẢ XÉT TUYỂN

Theo Quyết định số 533/QĐ-SGDĐT ngày 27/7/2023 của Sở GDĐT Đắk Lắk về việc chuẩn y điểm chuẩn và số lượng học sinh trúng tuyển vào lớp 10 các trường THPT công lập tổ chức xét tuyển sinh năm học 2023-2024. Thí sinh có điểm chuẩn đủ điều kiện trúng tuyển vào Trường THPT Nguyễn Thái Bình là:

  • Điểm chuẩn: Điểm xét tuyển 31 + ĐTBCN lớp 9: 6,7 + ĐTB lớp 9 (Toán , Văn, Tiếng Anh): 6,2
  • Số thí sinh trúng tuyển: 271 thí sinh

==> Xem chi tiết danh sách trúng tuyển ở bên dưới.

1. Xem Quyết định 533/SGDĐT chuẩn y điểm chuẩn và số lượng

2. Xem Phụ lục chi tiết điểm chuẩn kèm theo Quyết định

3. Xem Danh sách trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2023-2024 trường THPT Nguyễn Thái Bình

4. Xem Thông báo nhập học lớp 10 – năm học 2023-2024

5. Xem Phiếu đăng kí nhóm môn học và chuyên đề lựa chọn  năm học 2023-2024

6. Xem danh sách thí sinh Không trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2023-2024

BTS lớp 10.