DANH SÁCH HỌC SINH CÁC LỚP 10 VÀ GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP NĂM HỌC 2023-2024

Lượt xem:

Đọc bài viết

THÔNG BÁO: DANH SÁCH HỌC SINH CÁC LỚP 10 VÀ GVCN NĂM HỌC 2023-2024

Ngày 14/8/2023: – 07 giờ 30′ – 8 giờ 00′: tập trung học sinh

– Từ 8 giờ 00’ GVCN 10 nhận học sinh theo đơn vị lớp; hướng dẫn hs mua sgk; phổ biến nội quy; dự kiến Ban cán sự lớp; phổ biến các công việc chuẩn bị cho năm học mới; dự kiến các khoản thu;

Xem –> Lịch thời gian nhập học và tựu trường toàn trường năm học 2023-2024