Trường THPT Nguyễn Thái Bình

  • Điện thoại:
  • Email: ntb102008@gmail.com
  • Địa chỉ: Thôn 5, xã Cư Ni, Ea Kar, Đắk Lắk