Trường THPT Nguyễn Thái Bình

  • Điện thoại: Quản lý web: 0834240717
  • Email:
  • Địa chỉ: Thôn 5, xã Cư Ni, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk