Trường THPT Nguyễn Thái Bình

  • Điện thoại: 0966032936
  • Email: ntb102008@gmail.com
  • Địa chỉ: Thôn 5, xã Cư Ni, Ea Kar, Đắk Lắk