KẾT QUẢ TUYỂN SINH LỚP 10 – NĂM HỌC 2018-2019

Lượt xem:

Đọc bài viết

KẾT QUẢ TUYỂN VÀO 10 TRƯỜNG THPT NGUYỄN THÁI BÌNH:

Quyết định số: 521/QĐ-SGDĐT ngày 30/7/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk

1. QUYẾT ĐỊNH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 10 

2. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 10

3. XEM DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN VÀO TRƯỜNG THPT NGUYỄN THÁI BÌNH

4. DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN NGUYỆN VỌNG 2 VÀO TRƯỜNG THPT TRẦN NHÂN TÔNG

5. NGÀY NHẬP HỌC

SỐ LIỆU TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 10

  • Tổng số thí sinh xét tuyển là:                      412 thí sinh
  • Điểm xét tuyển chung:                              29.0 điểm
  • Tổng số thí sinh trúng tuyển:                  350   thí sinh                

+ Theo diện tuyển thẳng:                                          12   thí sinh

+ Theo điểm xét tuyển chung:                                332   thí sinh

+ Theo điểm xét tuyển dân tộc tại chỗ:                      06   thí sinh

Trong 350 thí sinh trúng tuyển gồm có:                  

Thí sinh Nữ:                                                           215    thí sinh

Thí sinh là người dân tộc:                                     123    thí sinh

Thí sinh nữ dân tộc tại chỗ:                                    07    thí sinh

Thí sinh thuộc các đối tượng khác                          0

 

                           HIỆU TRƯỞNG