DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2021-2022

Lượt xem:

Đọc bài viết

 DO TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH COVID19 CÒN PHỨC TẠP

1. PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CHỦ ĐỘNG LIÊN HỆ GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM ĐỂ BIẾT RÕ CÁC KẾ HOẠCH, NHIỆM VỤ NĂM HỌC.

2. NHÀ TRƯỜNG SẼ CÓ CÁC VĂN BẢN TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM HỌC VÀO THỜI GIAN SỚM NHẤT.

==> Danh sách xếp lớp toàn khối 10

1. Xem Lớp 10A1                                    2. Xem lớp 10A2

3. Xem lớp 10A3                                     4. Xem lớp 10A4

5. Xem lớp 10A5                                     6. Xem lớp 10A6

7. Xem lớp 10A7