THI THPT QUỐC GIA 2019

Lượt xem:

Đọc bài viết

HƯỚNG DẪN

  1. Ghi phiếu dự thi (Bìa hồ sơ, phiếu 1, phiếu 2) ghi tương tự

  2. Danh mục các trường THPT Đắk Lắk

  3. Danh mục các xã thuộc Ea Kar, Krông Pak, MDrak

  4. Xem ===>Huong Dan-ghi PHIEU DU THI THPTQG2019

  5. ==> CỔNG THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐH-CĐ CỦA BỘ GDĐT:  https://thituyensinh.vn
  6. <>
  7. ==> Thông tin về HỒ SƠ DỰ THI CỦA TỪNG THÍ SINH: http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn/