Chương trình 27 môn học giáo dục phổ thông mới

Chương trình 27 môn học giáo dục phổ thông mới

Lượt xem:

Chương trình 27 môn học giáo dục phổ thông mới Đặc điểm môn học, mục tiêu, nội dung, yêu cầu cần đạt đều được nêu cụ thể ở chương trình mới của từng môn học. Chọn giáo viên tốt nhất để dạy chương trình phổ thông mới Tối 27/12, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố chương trình giáo dục phổ thông mới với chương trình tổng thể [...]
Những nguyên tắc cơ bản giáo viên cần biết

Những nguyên tắc cơ bản giáo viên cần biết

Lượt xem:

Những nguyên tắc cơ bản giáo viên cần biết Những nguyên tắc đơn giản mà giáo viên nên tuân thủ Một trong những điều tuyệt vời khi đi dạy đó là không có một mẫu số chung cho mọi sự thành công. Xét tổng quan, không có giáo viên nào giống hệt như nhau. Mỗi người có phong cách dạy học và nguyên tắc quản lí lớp học riêng. [...]